Centraliseren van informatie en communicatie met een klantportaal voor Ferney

Geplaatst op 2024-02-23

Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken, voor groothandels in de bouw en industrie. Ferney wil bijdragen aan het rendement van haar leden door het realiseren van combinatievoordeel op het gebied van inkoop, ICT, marketing, logistiek en finance.

Uitdagingen

Ferney liep tegen twee hoofduitdagingen aan, namelijk het centraliseren van informatie én communicatie richting haar leden. Ferney gebruikt namelijk verschillende kanalen om contact te onderhouden met haar leden omdat daar nog geen centrale plek voor beschikbaar is.

Om haar leden naar tevredenheid te bedienen maakt Ferney op gebied van informatievoorziening gebruik van verschillende systemen zoals EDI, EZ-pim en Power BI. Via deze applicaties staat informatie zoals openstaande bestellingen, retour statussen, marketingmaterialen en omzetgegevens op allerlei plekken verspreid. Omdat de verschillende IT-systemen ieder een eigen doel dienen, zijn ze niet met elkaar gekoppeld. Voor de groothandels betekent dit dat zij in verschillende systemen moeten inloggen om de gewenste informatie te vinden.

Sinds een paar maanden zijn wij de samenwerking met Moose gestart voor de bouw van een nieuw klantenportaal. Duidelijke communicatie en echt meedenken over de gewenste oplossing. Wij kijken uit naar een langdurige samenwerking met dit enthousiaste team!

Projectdoelstellingen

Aangezien Ferney vooruitstrevend is en als missie heeft om bij te dragen aan het rendement van de groothandels, hebben zij als doel gesteld om alle informatie en communicatie per lid te centraliseren en personaliseren met als resultaat dat leden efficiënt en gemakkelijk toegang hebben tot – specifiek voor hen – relevante informatie via een gebruiksvriendelijk klantportaal.

Samen met Ferney hebben we een plan gemaakt met als doel om in een zo kort mogelijke tijd tot een minimaal levensvatbare versie van het Ferney klantportaal te komen. Hieronder verstaan wij de allerkleinste, snelst te creëren versie van het klantportaal waarmee we direct waarde kunnen bieden aan de leden van Ferney en tegelijkertijd feedback kunnen ophalen van de gebruikers, ten behoeve van de doorontwikkeling van het product.

Oplossing

Waar de product owner van Ferney een goed inzicht had in de beoogde werking en gewenste functionaliteiten van het klantportaal, ligt de expertise van Moose in het vertalen van deze wensen naar een optimaal functionerende oplossing. Op basis van de bedrijfsdoelstellingen en behoeften van Ferney, input van eindgebruikers, feedback, testen en workshops hebben we een eerste versie van het klantportaal ontwikkeld.

Deze eerste versie heeft onder meer als doel om de groothandels vanuit één centraal overzicht toegang te geven tot de verschillende IT-systemen.

Resultaat

Het resultaat is een gebruiksvriendelijke interface, die intuïtief werkt en geoptimaliseerd is voor desktop, tablet en mobiele apparaten. Door de branding van Ferney op een unieke manier toe te passen, hebben we een zakelijke en kalme uitstraling gecreëerd. De toevoeging van motion binnen de interface draagt vervolgens bij aan het overbrengen van een gevoel van innovatie, zonder afbreuk te doen aan de herkenbaarheid van het merk.

Visual van klantportaal op Ferney device

De eerste versie van het klantportaal bewees al direct dat het ons in korte tijd heeft geholpen om waardevolle feedback te verzamelen bij de eindgebruikers. Inmiddels zijn we samen met Ferney de feedback aan het analyseren en worden er sessies gepland met de eindgebruikers van het klantportaal om toekomstige wensen en behoeften in kaart te brengen.

De volgende stap in ons proces is om in samenwerking met Ferney een roadmap op te stellen voor het komende jaar. Op deze roadmap wordt de doorontwikkeling van het klantportaal in verschillende sprints verdeeld en ingepland. In lijn met de doelstellingen van Ferney en de behoeften van de eindgebruikers bepaalt de product owner van Ferney per sprint welke verbeteringen of uitbreidingen opgepakt worden.

Oplevering Ferney klantportaal