Privacyverklaring

Moose verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij jou hier duidelijk over in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over deze verklaring, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Onze uitgangspunten

Wij houden ons uiteraard aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Hoe wij gegevens verzamelen en wat we ermee doen

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. Hieronder lees je hoe wij via onze website moose.nl persoonlijke gegevens verzamelen en wat wij doen met die gegevens.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en het opmerkingenveld. Deze hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en contact met jou op te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgcontact de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief informeren en inspireren wij jou over nieuwtjes, trends, tips en onze producten en diensten. Alleen als jij daar toestemming voor geeft, word je toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, voornaam, achternaam en bedrijfsnaam. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Statistieken gebruik website

Om jou een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Moose verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken functionele, tracking en analytische cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. En we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Sommige functionaliteiten van onze website werken dan echter niet goed meer. Lees hier meer informatie over in ons Cookiebeleid.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wij zullen ons best doen om wijzigingen aan jou door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:
 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.
Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij jouw BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Moose
Koelmalaan 350 4e etage
1812 PS Alkmaar

[email protected]
072 220 16 70