Wat is Blockchain?

Geplaatst op 2017-06-22

Blockchain wordt gezien als de grootste IT-revolutie sinds de komst van het internet en heeft in potentie de capaciteit in zich om de wereld compleet te veranderen. Maar wat is Blockchain nou eigenlijk?

Blockchain zal de manier waarop we waarde uitwisselen fundamenteel veranderen. De voorspelling is dat Blockchain ervoor zal zorgen dat diensten waarbij een tussenpersoon nodig is, zoals juridische, financiële of andere officiële uitwisselingen als hypotheken afsluiten, overbodig zullen worden. Zoals internet de overdracht van informatie veranderde, zo kan blockchain de overdracht van waarde betalingen veranderen.

Wat is blockchain?

Blockchain is een voor iedereen toegankelijke decentrale, openbare database (grootboek) waarin transacties worden bijgehouden. De blockchain technologie maakt het voor twee partijen mogelijk om een transactie uit te voeren op een veilige en vertrouwde wijze, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit of een derde partij die als bemiddelaar optreedt.

Veel software en diensten die we op dit moment dagelijks gebruiken draaien op databases die functioneren als grootboeken. Denk hierbij aan geld, identiteitsgegevens, medische dossiers of bijvoorbeeld bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel. Alles wordt tegenwoordig opgeslagen in afzonderlijke databases. Deze databases worden op één centrale plek bijgewerkt en beheerd. Gevolgen van afgesloten centrale databases en grootboeken, is dat er permissie vereist is van beheerders om deze te mogen inzien en bewerken. Dit vereist vervolgens voldoende mate van vertrouwen, iets wat vandaag de dag een hot item is. De veiligheid hiervan is afhankelijk van de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem, de systeembeheerders en de gebruikers. Bij transacties tussen twee systemen, bijvoorbeeld twee verschillende banken, wordt vaak een intermediair ingeschakeld om de transacties goed en veilig te laten verlopen. Dat maakt deze systemen kostbaar, langzaam en fraudegevoelig.

Bij de blockchaintechnologie is er niet meer één eigenaar die alle gegevens op één plek beheert, maar hebben alle mensen ter wereld die meedoen een kopie van het grootboek (database) met alle gegevens en delen zij samen het eigendom. Iedereen met toegang tot deze grootboek kan wijzigingen aanbrengen. Wanneer een wijziging / transactie wordt gedaan, wordt deze wijziging direct overgenomen op alle andere kopietjes van die lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar dezelfde lijst met gegevens kijkt, ook wel een database of grootboek genoemd. Zo is het te allen tijde traceerbaar waar de gegevens vandaan komen én kunnen er geen nieuwe gegevens zomaar uit het niets ontstaan. Informatie wordt hiermee onvervalsbaar en de gegevens zijn niet meer kwetsbaar voor kwaadwillende hackers omdat er niet meer één centrale database is met daarin alle gegevens.

Blockchain zal ons weer vertrouwen geven tijdens het samenwerken en handelen

Dankzij de blockchain technologie kunnen we in de toekomst zorgeloos allerlei soorten waarden vastleggen en transacties uitvoeren. Er wordt gesproken over een een radicale evolutie die plaatsvindt over hoe we samenwerken en handelen. Voor het eerst kunnen we onzekerheid verminderen zonder de tussenkomst van politieke en economische instituties zoals onze banken, bedrijven en overheden, door enkel de toepassing van technologie.

Voorbeelden van blockchain toepassingen

Concrete voorbeelden van blockchain toepassingen zijn bijvoorbeeld de Bitcoin en Ethereum. De Bitcoin is niets anders dan een digitale munt waarmee u kunt betalen zonder de tussenkomst van banken. Zo wordt Ethereum bijvoorbeeld gebruikt om slimme contracten op te stellen. Bijvoorbeeld voor een koopovereenkomst van een woning of een arbeidscontract. In het slimme contract kun je definiëren wie hoeveel aan wie moet betalen en wat de vervolgactie dient te zijn wanneer er wel of juist niet betaald is. Een voorbeeld van een vervolgactie kan zijn dat het eigendom van iets wordt overhandigd zodra er betaald is. Het contract wordt dan automatisch tot uitvoering gebracht wanneer er is voldaan aan de vooraf opgestelde voorwaarden. Mocht de overeenkomst wijzigen, zal het gewijzigde contract opnieuw in de Blockchain worden opgeslagen. Het oude contract kan dus altijd in de Blockchain teruggevonden worden. Het grote voordeel is dat fraude en de tussenkomst van een derde persoon hiermee wordt voorkomen.

Kan blockchain interessant zijn voor iedere organisatie?

Ondanks dat de blockchain technologie nog in de kinderschoenen staat en er nog een heleboel experimenten zullen plaatsvinden, kan de blockchain technologie op dit moment al voor genoeg oplossingen toegepast worden.

Ziet u kansen voor een toekomstig businessmodel binnen uw branche of wilt u graag een adviesgesprek met ons inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij drinken graag een kop koffie met u en denken graag met u mee.