Samenwerking met Tijdgeest en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Geplaatst op 2017-08-22

In samenwerking met Stichting Tijdgeest en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan wij werken aan de ontwikkeling van een innovatieve applicatie gericht op het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven.

Eind 2016 zijn Stichting Tijdgeest, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Mediamoose gestart met een Design Sprint traject met als doel om tot een eerste prototype te komen van De Dilemmabox. Naast de aanwezige partijen hebben wij meerdere scholieren en leraren betrokken bij deze vijfdaagse sprint.

Voordelen van een Design Sprint

De Design Sprint methode is ontwikkeld door het design team van Google ventures met Jake Knapp als pioneer. Deze vijfdaagse methodiek is gebaseerd op het Design Thinking principe en heeft als doel om binnen vijf dagen van een idee naar een werkend prototype te werken, getest door échte eindgebruikers.

In vijf dagen van idee naar een getest prototype

Gedurende de vijfdaagse Design Sprint voor De Dilemmabox hebben wij in samenwerking met externe stakeholders uit het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs een prototype ontwikkeld. Op de vijfde en laatste dag van de Design Sprint is het prototype volledig getest door de eindgebruikers, waaronder leerlingen uit het voorgezet onderwijs.

Het doel van De Dilemmabox

De Dilemmabox is een educatieve onderzoekstool voor het voortgezet onderwijs en heeft als primair doel om leerlingen in een vroeg stadium te laten samenwerken met het bedrijfsleven. Bedrijven, gemeenten of instellingen kunnen dan in de nabije toekomst werkelijke dilemma's indienen en toevoegen in de digitale omgeving van De Dilemmabox waarmee leerlingen van verschillende scholen kunnen starten met hun onderzoek. De applicatie faciliteert vervolgens in de (digitale) communicatie tussen de leerlingen, docenten, deskundigen/experts en het bedrijfsleven met als doel een kant en klaar product of prototype uit de applicatie te laten rollen die de bedrijven intern of extern kunnen presenteren.

Pilotfase start oktober 2017

Sinds enkele weken zijn wij gestart met de ontwikkeling van De Dilemmabox applicatie via de zogenoemde ontwikkelsprints. We verwachten in totaal 4 tot 5 sprints nodig te hebben om tot een eerste pilotversie van de applicatie te komen. Deze pilotversie zal vanaf half oktober 2017 door enkele scholen binnen het voortgezet onderwijs in gebruik genomen gaan worden waarbij gestart zal worden met de dilemma's: het medicijn scheidende toilet en het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Noord-Holland wordt aan 3 kanten omgeven door water. Het overgrote deel van de inwoners van Noord-Holland leeft onder de zeespiegel. Dat vraagt om stevige en veilige waterkeringen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt daarvoor.
Hollands Noorderkwartier zorgt voor voldoende water in sloten en meren. Dat wil zeggen: niet te veel water, maar ook niet te weinig. Dat water moet voldoen aan landelijk vastgestelde eisen. Ook daar zorgt het hoogheemraadschap voor, onder andere door het zuiveren van rioolwater. Maar ook voor het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater.