Ontwikkeling Dilemmabox via Design Sprint

Geplaatst op 2019-04-04

Samen met Stichting Tijdgeest en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben wij de Dilemmabox ontwikkeld. Een educatieve onderzoekstool waarin leerlingen, overheidsorganisaties en bedrijven kunnen samenwerken. Via een Design Sprint hebben we een tool ontwikkeld die perfect aansloot bij de behoeften van de vele gebruikers.

Design Sprint - alle gebruikers aan tafel
Tijdens de Design Sprint hebben we docenten, leerlingen en ondernemers betrokken zodat we alle gebruikersbehoeften en knelpunten in kaart konden brengen. Op basis van deze behoeften en knelpunten hebben we een prototype ontwikkeld.

Budgetbesparing door waardevolle inzichten prototype
Dit prototype hebben we op de laatste dag van de Design Sprint getest bij de eindgebruikers, waaronder leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De resultaten waren positief. Het sloot goed aan op hun behoeften en met enkele aanpassingen konden we starten met de daadwerkelijke ontwikkeling van de applicatie.

In 4 weken tijd zijn we tot een werkende applicatie gekomen met een **budgetbesparing van 55% ** ten opzichte van het initiële idee. Deze besparing hebben we weten te realiseren, omdat tijdens de Design Sprint en bij het prototypen bleek dat meerdere functionaliteiten geen waarde zouden toevoegen. Deze hoefden dus ook niet ontwikkeld te worden. We hebben enkel functionaliteiten gebouwd die ook daadwerkelijk waarde toevoegden voor de gebruikers.

Design sprint met team

Zo werkt de Dilemmabox
Bedrijven, gemeenten of instellingen kunnen hun dilemma's indienen en toevoegen in de digitale omgeving van De Dilemmabox. Leerlingen van verschillende scholen kunnen deze dilemma's oppakken, onderzoeken en voorstellen indienen om het op te lossen. De applicatie faciliteert vervolgens in de (digitale) communicatie tussen de leerlingen, docenten, deskundigen/experts en het bedrijfsleven, met als doel een kant en klaar product of prototype uit de applicatie te laten rollen die de bedrijven intern of extern kunnen presenteren.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Noord-Holland wordt aan 3 kanten omgeven door water. Het overgrote deel van de inwoners van Noord-Holland leeft onder de zeespiegel. Dat vraagt om stevige en veilige waterkeringen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt daarvoor.
Hollands Noorderkwartier zorgt voor voldoende water in sloten en meren. Dat wil zeggen: niet te veel water, maar ook niet te weinig. Dat water moet voldoen aan landelijk vastgestelde eisen. Ook daar zorgt het hoogheemraadschap voor, onder andere door het zuiveren van rioolwater. Maar ook voor het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater.