Innovatieve e-health applicatie om de behandelkwaliteit van cliënten met agressieproblematiek & stress te verbeteren

Geplaatst op 2016-08-01

Na een intensief aanbestedingstraject onder verschillende internetbureau's uit Nederland, mogen wij met trots mededelen dat wij zijn gestart met het innovatieve GRIP project. Het doel is om agressieproblematiek & stress onder cliënten te verminderen door gebruik te maken van een slimme software applicatie.

Na een aantal succesvolle pitches tijdens het intensieve aanbestedingstraject en de presentatie van onze prototype applicatie, hebben wij het vertrouwen gekregen om deze innovatieve applicatie verder uit te denken en te ontwikkelen.

Het project heeft de naam GRIP applicatie gekregen wat staat voor: "Goede Reactie Is Preventie". Dit project is een initiatief van De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Zij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis.

Het doel van de GRIP applicatie

Het primaire doel van de innovatieve GRIP applicatie is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. Aangezien cliënten zich meestal niet bewust zijn van een toename van stress of agressie, dient de GRIP applicatie de cliënten te ondersteunen in het verminderen hiervan.

Het is aan ons de uitdaging om het stressniveau van cliënten visueel inzichtelijk te maken in de App. Dit doen we onder andere door de HRV (Heart Rate Variability; de variatie in tijd tussen twee harslagen) te berekenen. De applicatie zal de cliënt waarschuwen bij een toename van stress en daar op inspelen middels oefeningen welke aansluiten bij de behandelmethodiek van de Waag. De oefeningen kunnen door de behandelaar specifiek per cliënt samengesteld worden en real-time naar de applicatie van de cliënt geüpload worden. De cliënt kan tijdens het uitvoeren van oefeningen real-time het stressniveau zien veranderen waarbij de applicatie zelf zal aangeven wanneer het stressniveau weer gedaald is naar een gezond stressniveau.

GRIP flow overzicht

Mits de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven, zal alle data real-time gesynchroniseerd worden naar het behandelaren dashboard. Deze data zetten wij om naar rapportages & grafieken waardoor een behandelaar zijn/haar cliënten op afstand kan monitoren. Dankzij het dashboard kunnen behandelaren van De Waag eenvoudig per cliënt verschillende behandelmethodes testen en de voortgang van de behandeling real-time inzien.

Preview van het GRIP cliënten dashboard

Inmiddels zitten we in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en zijn we de applicatie aan het voorbereiden voor de eerste pilotfase. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2017 de applicatie te lanceren. Wij houden je op de hoogte van de voortgang!