Dit zijn scenario's waarin een Design Sprint van pas komt

Geplaatst op 2020-10-20

Regelmatig krijgen wij de vraag wanneer je een Design Sprint het beste kunt inzetten. In dit artikel delen we in welke scenario's een Design Sprint geschikt is.

Geen enkel idee of uitdaging is te groot voor een sprint. Wereldwijd worden Design Sprints ingezet voor hele uiteenlopende vraagstukken en type organisaties. Toch kunnen we grofweg drie scenario's onderscheiden, waarin een Design Sprint de beste oplossing is.

 • Voor het ontwikkelen van een nieuw product of dienst.
 • Voor het verbeteren van een bestaand product of dienst.
 • Voor het oplossen van een complex probleem.

Het ontwikkelen van een nieuw product

Met een Design Sprint maak je jouw idee in no-time tastbaar en weet je binnen een week of je ideeën de moeite waard zijn om in te investeren. In de Design Sprint leer je snel welke behoeften je doelgroep heeft en achterhaal je of jouw oorspronkelijke idee voldoet aan die behoefte. Het helpt je om stakeholders mee te krijgen, innovatieve ideeën te bedenken, en die om te zetten in prototypes die je direct test bij jouw doelgroep.

Design Sprint voorbeeldvragen die wijzen naar het probleem:

 • Kunnen we de behandelkwaliteit van cliënten verbeteren met een app?
 • Kunnen we auto’s online verkopen via een productconfigurator op onze website?
 • Kunnen we de museumbeleving voor jonge kinderen interessant maken via een app?

Vertaling naar de praktijk
Ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) De Waag had verschillende ideeën om de behandelkwaliteit van hun cliënten te verbeteren. Via een Design Sprint hebben we in slechts 4 dagen meerdere ideeën uitgewerkt tot een eerste prototype, die we direct testten bij cliënten en behandelaren van de Waag. Geen van de ideeën bleek aan te sluiten op een behoefte. Wat we echter wél ontdekten, is waar de clienten en behandelaren wel behoefte aan hadden. Na het opnieuw ontwikkelen en testen van een prototype en het verwerken van feedback tijdens het testen bij de gebruikers, is het idee inmiddels ontwikkelt en een waardevolle e-health app geworden binnen de zorg.

Het verbeteren van een bestaand product of dienst

Als je een Design Sprint inzet om een bestaand product te verbeteren, is het belangrijk om een duidelijk probleem te definiëren. Doorgaans worden deze problemen afgeleid uit feedback van gebruikers en beschikbare statistieken. Je hebt bijvoorbeeld ontdekt dat veel van jouw online bezoekers afhaken bij het afronden van hun boeking. In dat geval kan het boekingsproces op de website worden verbeterd, waardoor het aantal boekingen en omzet zal stijgen.

Design Sprint voorbeeldvragen die wijzen naar het probleem:

 • Hoe kunnen we de gebruikerservaring van onze app verbeteren?
 • Hoe kunnen we het aantal boekingen op onze website verhogen?
 • Hoe kunnen we de conversie van onze website verhogen?

Voorbeeld in de praktijk
Een samenwerkingsverband van 20 gemeenten ervaarden problemen bij de digitale uitvoering van de inkomensverstrekking in Nederland. Samen met hen startten we een Design Sprint en doken we in hun wereld en de problemen waar zij tegenaan liepen. De uitkomst van de Design Sprint was een lijst van verbeteringen voor hun bestaande applicatie, volledig getest en bewezen door handhavers uit verschillende gemeenten. Dit voorkwam dat de betrokken gemeenten de applicatie zijn gaan aanpassen op basis van aannames. Hierdoor konden ze met zekerheid budget investeren in verbeteringen die gegarandeerd waarde toevoegde voor de gebruikers.

Oplossen van een complex probleem

Een Design Sprint is bij uitstek geschikt om in korte tijd antwoorden te vinden op complexe vraagstukken en om kritieke problemen op te lossen. Dit komt doordat je samen met de doelgroep – die het probleem ervaart – en betrokken stakeholders het vraagstuk inzichtelijk maakt, zoveel mogelijk oplossingen bedenkt en aldoende leert wat wel en niet werkt.

Design Sprint voorbeeldvragen die wijzen naar een complex probleem:

 • Hoe kunnen we de werkdruk voor docenten verlagen?
 • Hoe kunnen we eenzaamheid onder ouderen verminderen?
 • Hoe kunnen we onze klanten 24/7 adviseren bij kiezen van het juiste product voor hun klus?
 • Hoe kunnen we het aantal klantenservice telefoontjes over de aflevering van de bestelling verminderen?

Voorbeeld in de praktijk
Voor het basisonderwijs hebben wij i.s.m. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een Design Sprint gefaciliteerd met als doel een complex probleem op te lossen: ‘Hoe kunnen we de werkdruk bij docenten verlagen?’. Dit heeft geresulteerd in een aantal interne procesveranderingen en een digitale applicatie waarmee docenten veel tijd besparen en hun werkplezier hebben teruggekregen.

Wat betekent dit concreet?

Een Design Sprint is uitermate geschikt voor de ‘hoog over’ vragen en staat meerdere oplossingsrichtingen toe. Voor een succesvolle Design Sprint is een goede vraagstelling daarom belangrijk. Een goede vraag gaat uit van een probleem van de gebruiker, en suggereert niet al een specifieke oplossing.

Vragen?

Wil je zeker weten of jouw scenario in aanmerking komt voor een Design Sprint of heb je andere vragen, neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden je vragen met plezier!